– ممبر واقعی (اد اجباری) : در این روش کاربران بصورت مستقیم وارد کانال شما خواهند شد و تمامی ممبر ها + هدیه ها واقعی هستند

 – زمان تکمیل سفارشات : زمان انجام سفارشات از 10 دقیقه تا 24 ساعت میباشد

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]